?>

You are here其它公告 / 中正E報第421期

中正E報第421期


By postman - Posted on 21 十二月 2018

2018-12-21 14:09
Asia/Taipei
類別: 

 

中正EETVhttps://youtu.be/GZb1L1E4GzY

影音新聞

人文
1. 傳統製被 手作的溫暖 (https://reurl.cc/e3aQj )

校園
1. 回收垃圾何去何從? (https://reurl.cc/yrXKE ) ★★★
2.
大吃路樹移植 正反意見大不同 (https://goo.gl/YN4wQL )

全大運
1. 中正田徑 爆發衝勁 (https://reurl.cc/1ZzlW )
2.
田徑場整修竣工 啟用典禮 (https://reurl.cc/o1XmM ) ★★★


影音專題

人文
1. 結婚禮俗講看嘜 (https://reurl.cc/QLDmp )
2.
嘉義劇場進行式 (https://reurl.cc/q5Xog ) ★★★

政社
1. 農業大縣的青農駐足 (https://reurl.cc/e3apj )

3.●
文字新聞

校園
1. 環境改善 學士班宿舍整修 (https://reurl.cc/j1pmm ) ★★★
2.
天寒送暖 店家辦活動救菜農 (https://reurl.cc/ErDbv )
3.
舉辦聖誕市集 匯聚愛與溫度 (https://reurl.cc/x9Xo1 ) ★★★


政社
1. 踏進番仔庄 農業議題誰關注 (https://reurl.cc/e3apb ) ★★★
2.
特教照過來 科學園遊會在嘉義 (https://reurl.cc/Xj323 )

人文
1. 文創嘉義 235幸福市集 (https://reurl.cc/6Zk9M )


 

标签